Eindejaarsaanbieding

Aanbieding 1* : Geldig van 14 november tot 31 december 2023, voor iedere bestelling van 4D producten in de courante versie(s),  MET bijhorende maintenance, waarvan de prijs tussen 300 € en 1999 € excl. BTW bedraagt, krijgt U een cadeaucheque van AMAZON ter waarde van 30 € incl. BTW, geldig op de website Amazon.
Aanbieding 2* : Geldig van 14 november tot 31 december 2023, voor iedere bestelling van 4D producten in de courante versie(s),  MET bijhorende maintenance, waarvan de prijs tussen 2000€ en 4999 € excl. BTW bedraagt, krijgt U een cadeaucheque van AMAZON ter waarde van 200 € incl. BTW, geldig op de website Amazon.

Aanbieding 3* : Geldig van 14 november tot 31 december 2023, voor iedere bestelling van 4D producten in de courante versie(s),  MET bijhorende maintenance, waarvan de prijs boven 5000€ excl. BTW bedraagt, krijgt U een cadeaucheque van AMAZON ter waarde van 500 € incl. BTW, geldig op de website Amazon.

 

Hoe moet ik mij bestelling bevestigen ?

1. Bestel uw 4D producten en maintenance via uw commerciële vertegenwoordiger bij ISIS SA.
2. Wat de bestelmethode ook is, gelieve contant te betalen om van de aanbieding te profiteren : de bestelde productnummers zult U volgens de gewone voorwaarden ontvangen.
3. In januari zult U van ISIS de Amazon cadeaucheque(s) ontvangen, in functie van het bedrag van uw 4D bestelling(en).

*Offerte onderworpen aan voorwaarden (zie detail hieronder).

 

Algemene voorwaarden van de aanbiedingen

1. De aanbiedingen zijn geldig op iedere bestelling tot 31 december 2023.

2. De aanbiedingen zijn exclusief bestemd voor professionelen (ondernemingen, administraties, vrije beroepen, verenigingen) en bestemd voor professioneel gebruik. De bedienden en medewerkers van ISIS SA kunnen van deze eindejaarsaanbieding niet genieten.

3. Deze aanbiedingen zijn enkel geldig in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

4. Deze aanbiedingen zijn geldig op voorwaarde dat uw bestelling contant wordt betaald en onder voorbehoud van de ontvangst van uw betaling door ISIS SA.


5. De cadeaucheques zult U in januari krijgen, na ontvangst door ISIS SA van de volledige betaling van uw bestelling(en). De gebruiksvoorwaarden van de Amazon cadeaucheques zijn van toepassing.

6. De Amazon cadeaucheque is exclusief op amazon.fr. geldig. Zijn geldigheid is één jaar vanaf uitgiftedatum. Een cadeaucheque die in het kader van deze aanbieding door ISIS SA werd uitgegeven, en die in de vermelde termijn niet werd verbruikt, zal tot geen terugbetaling noch omruiling aanleiding geven.

Indien de waarde van het gekozen artikel (eigenlijke prijs + verpakking + leveringskosten) hoger is dan de waarde van de door ISIS uitgegeven cadeaucheque, is de betaling van het verschil ten exclusieve laste van de begunstigde van de cadeaucheque. Indien de waarde van het gekozen artikel (eigenlijke prijs + verpakking + leveringskosten) kleiner is dan de waarde van de door ISIS uitgegeven cadeaucheque, zal het verschil tot geen terugbetaling noch kredietnota door ISIS SA aanleiding geven.


7. De bedragen van meerdere bestellingen zullen in geen enkel geval kunnen worden gecumuleerd om van de "eindejaarsaanbieding" te genieten.


8. De kortingen op de 4D producten voor "Partners, dealers, Educatie en Verenigingen" zijn in de berekening van de drempels van de annbiedingen inbegrepen. De drempels van " deze eindejaarsaanbiedingen" worden bijgevolg na toepassing van deze kortingen berekend. Alle andere promoties of kortingen op de 4D producten zijn van deze aanbiedeingen uitegesloten.

9. Geen enkele kredietnota op de aangekochte producten zal worden toegekend. Iedere bestelling is vast en definitief.

10. De aankopen van licenties die in aanmerking  voor deze promotie komen, zijn de in de 4D catalogus beschikbare producten in  versie 19  en versie 20 (eventueel aangevuld met iedere compatibele expansie), en noodzakelijkerwijze met maintenance, en dit voor iedere bestelde licentie. Een licentie die zonder maintenance wordt aangekocht, zal dus niet in aanmerking voor deze aanbieding komen.

11. U zult natuurlijk meerdere exemplaren van elke aanbieding kunnen kopen; iedere bestelling zal echter als afzonderlijk worden beschouwd en zal niet kunnen worden gecumuleerd om van een hogere aanbieding te genieten.

 

12. Op alle door ISIS verzamelde persoonlijke gegevens is de ISIS privacyverklaring van toepassing. Voor meer details, zie: https://www.isis.be/privacy.

 

13. ISIS behoudt zich het recht voor om een ​​deelnemer uit te sluiten van deze aanbieding indien ISIS redenen heeft om aan te nemen dat de deelnemer deze algemene voorwaarden heeft geschonden of valse verklaringen of verklaringen heeft afgelegd die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of inbreuk maken op de rechten van derden. De beslissingen van ISIS in dergelijke zaken zijn definitief en hierover zal niet worden gecorrespondeerd.

 

14. ISIS behoudt zich het recht voor om een ​​cadeaubon zonder schriftelijke kennisgeving te annuleren en/of deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te passen.

 

15. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een wet, regel, verordening of voorschrift van een regering of door de definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal deze ongeldigheid geen invloed hebben op de afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

 

16. Alle rechtsverhoudingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en de actie zijn onderworpen aan het Belgische recht.

 

17. De cadeaukaart wordt toegekend door ISIS SA, een vennootschap naar Belgisch recht waarvan de sociale zetel is gevestigd te 120 rue des Déportés, 4800 Verviers, België.

 

© ISIS SA - 4D SAS 2023 - Alle rechten voorbehouden. Het merk 4D is het exclusieve eigendom van 4D SAS. Alle andere vermelde merken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaar. AMAZON is een handelsmerk van amazon.com.